Thyfonden

Tidligere overlæge på Psykiatrisk Hospital i Risskov, Johannes Nielsen, ejede Enggården og Skærlund og overgav dem til Thy Fonden, som blev oprettet med det formål at drive Enggården som en Fontænegård .

Thy Fonden er en nonprofit fond, den ejer kun bygningerne.

Klik på vores logoér for at se hjemmesiderne under Fonden.

mark-vejen

enggarden-logo